• GRATIS matematikk-konkurranse for elever fra fjerde til sjuende klassetrinn
  • Spørsmålene er basert på læringsmålene i matematikk
  • Lærerne mottar oppgaveheftet og svarblankett fra oss via e-post
  • Svarblanketten sendes og rettes av oss, eller legges inn på nettsiden for automatisk rettelse
  • Konkurransen består av to omganger. Etter første omgang går de beste 50 elevene fra hvert trinn videre til finaleomgangen.
  • Finalen arrangeres i Oslo der vi arrangerer mange morsomme aktiviteter i løpet av hele finale-dagen!
  • De tre beste elevene i hvert årskull får gaver til en verdi av 300-500 kr
  • Alle deltakere mottar diplom!
  • Svarene på spørsmålene kommer til å være tilgjengelig på nettsidene kort tid etter prøven
  • Lærerne får tilbakemelding på prøven med statistikk som de kan bruke for kartlegging
  • Nærmere 2.000 påmeldte i 2014/15 og 7.000 påmeldte i 2015/16