Kort overblikk

Kort overblikk2018-04-13T19:28:53+00:00
  • GRATIS matematikk-konkurranse for elever fra fjerde til sjuende klassetrinn

  • Spørsmålene er basert på læringsmålene i matematikk

  • Lærerne mottar oppgaveheftet og svarblankett fra oss via e-post

  • Svarblanketten sendes og rettes av oss, eller legges inn på nettsiden for automatisk rettelse

  • Konkurransen består av to omganger. Etter første omgang går de beste 50 elevene fra hvert trinn videre til finaleomgangen.

  • Finalen arrangeres i Oslo der vi arrangerer mange morsomme aktiviteter i løpet av hele finale-dagen!

  • De tre beste elevene i hvert årskull får gaver til en verdi av 300-500 kr

  • Alle deltakere mottar diplom!

  • Svarene på spørsmålene kommer til å være tilgjengelig på nettsidene kort tid etter prøven

  • Lærerne får tilbakemelding på prøven med statistikk som de kan bruke for kartlegging