Pangea konkurransen

Konkurransen

Pangea matematikk-konkurransen

Pangea konkurransen består av ulike nivåer gruppert etter hvilket trinn eleven går i. Grunnen til dette er fordi oppgavene lages etter læringsmålet for hvert trinn og vanskelighetsgraden tilpasses det trinnet. Spørsmålene som Pangea teamet lager skiller seg fra mattebøkene elevene jobber med på skolen; Målet med disse spørsmålene er å få eleven til å tenke på andre baner.

 

Konkurransen består av tre omganger:

Første omgang:

Lærerne laster ned oppgaveheftet og svarblankett fra nettsidene våre:

Oppgaveheftet  består av 25 flervalgsoppgaver og svarene fylles på svarblanketten. Elevene får 60 min til rådighet og hvert spørsmål kan gi 1 – 5 poeng, avhengig av vanskelighetsgraden. Denne omgangen holdes på de respektive skolene.

Svarblanketten fra første runde sendes inn til oss og evalueres av Pangea-teamet. Elever som får flere poeng enn poenggrensen kommer videre til andre omgang.

Andre omgang:

Oppgaveheftet  består av 10 – 25 oppgaver og svarene fylles på svarblanketten. Elevene får 30 – 60 min til rådighet og hvert spørsmål kan gi 1 – 5 poeng, avhengig av vanskelighetsgraden. De 50 beste fra hvert trinn kommer videre til finalen.

Finalomgången:

Vinnerne av konkurransen bestemmes på finalen; her består konkurransen av 10 oppgaver, der elevene får 45 min til rådighet. Hvert spørsmål kan gi 4-5 poeng. Finaleomgangen arrangeres ved Høyskolen i Oslo og Akershus der vi arrangerer mange morsomme aktiviteter i løpet av hele finale-dagen!

Svarblanketten fra finalen rettes og evalueres av Pangea teamet og resultatene vil bli annonsert på dagen.