Pangea internasjonal

Pangea matematikk-konkurransen kombinerer de europeisk landene sammen og det er 16 deltagende land.

2013/14: Nærmere 370 000 deltakere fra hele Europa

2014/15: Nærmere 434 000 deltakere fra hele Europa

 

De deltagende landene er: Tyskland, Danmark, Italia, Østerrike, Polen, Portugal, Sveits, Slovakia, Slovenia, Spania, Tsjekkia, Ungarn, Sverige og Norge